ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 วันที่ห้องสมุดปิดทำการ
  กลับหน้าหลัก
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการห้องสมุดออนไลน์

วันปิดทำการของห้องสมุด

ลำดับที่ รายการวันปิดทำการ คำอธิบาย
1 14 สิงหาคม 2560  
2 10 กรกฎาคม 2560  
3 12 พฤษภาคม 2560  
4 10 พฤษภาคม 2560  
5 10 เมษายน 2560  
6 31 ธันวาคม ของทุกปี  วันสิ้นปี
7 10 ธันวาคม ของทุกปี  วันรัฐธรรมนูญ
8 5 ธันวาคม ของทุกปี  วันพ่อแห่งชาติ
9 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
10 23 ตุลาคม ของทุกปี  วันปิยมหาราช
11 12 สิงหาคม ของทุกปี  วันแม่แห่งชาติ
12 15 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
13 14 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
14 13 เมษายน ของทุกปี  วันสงกรานต์
15 1 มกราคม ของทุกปี  วันขึ้นปีใหม่
กลับ

ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
118 หมู่ 1 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.สนามชัย  อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0-355-35253-5 ต่อ 5405
แฟ๊กซ์. 0-3553-5251


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2017. All Rights Reserved.