#

ระบบสารสนเทศด้านบริหารและฐานข้อมูล

ระบบสารสนเทศด้านการจัดการเรียนการสอนและสารสนเทศด้านอื่นๆ

ระบบทะเบียนและ
ประมวลผล (ระบบเก่า)
วพบ.สุพรรณบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์


ภายในวิทยาลัย

จดหมายข่าว

อ่านต่อ
ตุลาคม 2566
อ่านต่อ
พฤศจิกายน 2566
อ่านต่อ
ธันวาคม 2566
อ่านต่อ
มกราคม 2567
อ่านต่อ
กุมภาพันธ์ 2567
อ่านต่อ
มีนาคม 2567
อ่านต่อ
เมษายน 2567

ปฏิทินการจัดโครงการของวิทยาลัยฯ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ABOUT US

สถานที่ตั้งวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี 118 หมู่ 1 ถนนสุพรรณบุรี – ชัยนาท ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 (บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1) โทรศัพท์ พื้นที่ของสถาบัน พื้นที่ที่ดิน 28 ไร่ พื้นที่ใช้สอย 5,048 ตารางเมตร

info@snc.ac.th

     

โทรศัพท์ 035-535250-5   โทรสาร 035-535251