รายละเอียดห้องประชุม

ชื่อห้อง ห้อง32
จำนวนที่นั่ง 80 ที่นั่ง
สถานะ ปกติ
อาคาร/สถานที่
ค่าเช่า:นาที 0.00 บาท
รายละเอียดห้อง (ห้องเรียนประจำ ก่อนจองตรวจสอบกับวิชาการก่อนค่ะ)
ผู้ดูแลห้อง
เบอร์ติดต่อ

ภาพประกอบ